Brug og misbrug af Brugmansia i tidligere kulturer

Historien viser, at Brugmansia-planter har haft en betydelig kulturel og spirituel betydning i forskellige samfund, men deres brug som hallucinogener er i dag utilrådelig på grund af vores viden om det store indhold af gift.

Historie

Adskillige Brugmansia-arter fra USA, Central- og Sydamerika har været brugt som lægeplanter og hallucinogene planter. Det er ikke nogen nyhed, går langt tilbage i historien og forsvinder ind i mørket fra tiden før det var normalt at skrive.

Alkaloider – De giftige og hallucinerende stoffer i brugmansia

De medicinske og hallucinogene virkninger af Brugmansia-arterne skyldes Tropane-alkaloider, Atropin, Hyoscyamin og scopolamin, som primært er gemt i plantesaften, men findes i hele planten. Når de indtages, producerer disse alkaloider flere virkninger, der er typiske for Tropane-alkaloider. Taget i små doser er de fremragende til at fjerne de irriterende symptomer på astma, køresyge og også til at berolige nerverne. Men indtaget i store mængder har alkaloiderne en meget skadelig virkning, der forårsager vanvid, tab af kropskontrol, kramper, hjertestop og død.

Atropin anvendes den dag i dag som lægemiddel.

Scopolamin har tidligere været anvendt mod køresyge. Bivirkningerne ligner dem, der er nævnt for Atropin og Hyoscyamin.

Når alkaloiderne indtages i betydelige mængder, har de en helt anden virkning. I sin bog “Danske Hallucinogener – i fortid og nutid” (Olsen, 1971) har Henrik Olsen beskrevet brugen af natskygge-arter i forhold til religiøse oplevelser og det okkulte. Om de hallucinogene virkninger af Atropin og Scopolamin skriver han: “Atropin fremkalder en vanvittig sindstilstand og er ledsaget af alvorlig forvirring. Normalt forekommer der hallucinationer. For en tilskuer ville denne tilstand minde ham om sindssyge. Der forekommer også kramper, og nogle gange anfald af rasende vrede. Det er den efterfølgende tilstand af dyb søvn, der sender sjælen ud på langdistancerejser i mørkets riger. Drømmene er stærkt erotisk farvede.”

Scopolamin fremkalder normalt en sindstilstand, hvor den ophidsede person finder sig selv inden i en halv-årvågen og halvsovende tilstand ledsaget af hallucinationer. Den ophidsede person siges at lave mærkelige ting, men Scopolamin anses i denne tekst som en behagelig substans, der inducerer blomsterlette hallucinationer.

Brug af hallucinogener i okkultisme

Brug af stærke hallucinogener inden for okkultismen har været massiv, på trods af lovende udsagn til aspirerende okkultister. Erwin Neutzsky-Wulff, en autoritet inden for dansk okkultisme og satanisme, anbefaler fx i sin bog “Okkultisme” fra 1985, at magiske ritualer kan udføres uden brug af hallucinogene stoffer. Han tilføjer, at målene med ceremonierne kan opnås gennem intellektuel træning.

Historisk brug af Brugmansia

Historisk har menneskeheden haft kendskab til Brugmansia-planter siden oldtiden. Arkæologiske udgravninger i det sydvestlige USA har afsløret, at forhistoriske samfund opbevarede Brugmansia-frø i deres huse. Det tidligste møde mellem mennesker og Brugmansia-planter fandt sandsynligvis sted, da primitive samfund af samlere og jægere udforskede nye områder i Amerika og søgte efter spiselige planter.

For visse indianske stammer i det sydvestlige USA og Mexico var Brugmansia-arterne mere end blot medicinske planter. De blev anset for at have en overnaturlig karakter. Ifølge myter blev Brugmansia-planterne skabt af gamle guder og fungerede som en forbindelse mellem mennesker og guder. Nogle mente, at planterne havde deres egen personlighed eller sjæl, undertiden med kvindelige træk. I visse dele af Mexico blev børn forbudt at nærme sig disse planter eller endda kigge på dem på afstand af deres mødre, da det kunne få alvorlige konsekvenser.

Brugmansia-arterne blev betragtet som hellige planter, givet til mennesket af guderne. I dagens indianske samfund behandles Brugmansia-arterne stadig med stor respekt og der udføres ritualer for at ære dem. Ifølge gammel overtro, anbefales det at tale langsomt, respektfuldt og venligt til planten, for at undgå at fornærme dens ånd.

Scroll to Top