Engletrompeter

Engletrompet

En Engletrompet, som er helt tung af blomster, er et bjergtagende syn. Dette syn møder os sommetider under rejser sydpå. Her træffes Engletrompeten ofte i nærheden af landsbyer eller også pryder den indgangen til et af de mange små, hyggelige feriehoteller.

Imidlertid er det ikke kun sydpå, at vi kan møde Engletrompeten. Selv om den kommer fra et subtropisk klima, så byder den danske sommer faktisk på helt ideale vækstbetingelser for disse smukke, elegante træer, som dog ikke er vinterhårdføre.

Engletrompet i haven

Det danske navn Engletrompet er særdeles beskrivende for denne skønne planter, som på latin hedder Brugmansia. Ikke nok med, at de trompetformede blomster er usædvanligt store. De dufter også, så englene synger. Hen under aften kan duften blive så intens, at man synes at fornemme den overalt i haven. Engletrompeter har en næsten overvældende, behagelig og sød duft. Hos arterne Brugmansia arborea og Brugmansia aurea er duften speciel indtrængende og kan minde om en blanding mellem vanilje og tyktflydende honning.

Indtil for få år siden vidste næsten ingen, hvor let det er at få Engletrompeten til at trives. Samtidig var det forbavsende få steder, hvor man kunne få fat i et eksemplar af planten. Den manglende kundskab var årsag til, at Engletrompeten i evigheder havde et dårligt ry som besværlig plante eller sagt på en anden måde: Den var i mange år liebhaver planter, som kun cirkulerede inden for en snæver kreds af kendere. Heldigvis har det nu ændret sig. I dag ved man, at engletrompeter er ligetil og taknemmelige planter at dyrke, hvad enten det er i vinterhaven, i en krukke på terrassen eller plantet ud i et bed i haven.

Hvornår blomstrer engletrompet?

Engletrompeter kan principielt blomstrer hele året, hvis du opbevarer den lyst og lunt, giver vand og gøder. Det normale er dog at den begynder at blomstre en måneds tid efter den kommer ud fra kølig/mørk vinteropbevaring. Der er variationer, som primært handler om hvor varmt det er, og hvor meget sol der har været siden den kom ud.

Hvad skyldes manglende blomstring?

Blomstrer din engletrompet ikke, er det typisk fordi den mangler at komme igennem sin vækstfase, eller den har været udsat for for lave temperaturer og er blevet sat tilbage.

Skadedyr har også en del udsat blomstring på samvittigheden. Spindemider er fx nogle bæster, som først ses rigtigt, når de allerede har lavet skade.

Endelig kan det selvfølgelig også skyldes forkert pasning, og så må du i gang med at læse om gødning, og alle de andre gode råd du kan finde på denne hjemmeside. Er du ny med planten, bør du læse guiden til nybegyndere.

Hvor længe blomstrer engletrompet?

Holdbarheden på blomsterne går fra få dage til mange uger. Blomstringens længde er især afhængig af hvor varmt det er, og om planten fx udsættes for blæst eller hård regn. Mangler en plante gødning eller vand, vil den også reagere med at smide alle blomsterne på en gang.

Vær dog ikke bekymret, planten vil blomstre igen. Blomstringerne kommer i bølger, som følges af perioder hvor planten samler kræfter. Især i denne periode er det godt at give lidt ekstra kvælstof – fx i form af salmiakspiritus. Læs mere om dette her: Salmiak til Engletrompet – guide til gødning

Forskellen på Engletrompet (Brugmansia) og Pigæble (Datura)

For ca. 20 år siden hørte de træagtige engletrompeter til i planteslægten Datura. De blev sommetider kaldt træagtige pigæbler. I dag har de fået så egen slægt, Brugmansia. Både Datura og Brugmansia har det til fælles, at begge har de store, trompetformede blomster, men her hører lighederne også op:

Pigæble er nemlig en urteagtig etårig plante.
Den hører hjemme i de tørre ørkenlignende områder i det sydvestlige USA og Mexico. Selve planten bliver sjældent over 1½ m. høj. Den blomstrer som en forholdsvis lav plante og dens blomster er oprette og relativt små og frugterne er altid piggede.

Engletrompet eller Brugmansia derimod, finder man i de sydamerikanske Andesbjerge. Her vokser den især på vestlige skråninger i områder med kratskov på overfrodig jordbund. Engletrompeten bruger omkring et år på at vokse og blomstrer først i en højde af 1½-2 meter. En engletrompetbusk menes at kunne blive mere end 100 år gammelt. En udvokset busk kan blive 6-10 meter høje. Blomsterne er nikkende til hængende, relativt store og frugterne er aldrig piggede.

Trods indlysende forskelle på de to planteslægter, så er det ikke ualmindeligt, at dagens botaniske haver, samt mange planteskoler stadig fører engletrompeter under navnet Datura.

Læs mere om hvordan du ser forskel på engletrompet og pigæble (djævletrompet) i artiklen Er min Engletrompet Datura eller Brugmansia?

Vildarterne

I 2005 var der registret over 700 navngivne hybrider af Engletrompeten I dag (2021) er der mange tusinde! Langt de fleste hybrider stammer fra USA og Tyskland. Trods det svimlende antal af hybrider, så stammer alle disse fra de seks vildarter, som vokser i Sydamerika.

Navnene på vildarterne er:

·        Brugmansia arborea

·        Brugmansia aurea

·        Brugmansia sanguinea

·        Brugmansia suaveolens

·        Brugmansia insignis

·        Brugmansia versicolor

·        Brugmansia vulcanicola.

Vildplanternes udbredelsesområde rækker fra Colombia i nord, hele vejen ned gennem Ecuador, Peru og slutter i den nordvestlige del af Chile. En undtagelse er arten Brugmansia suaveolens, som findes i det nordvestlige Brasilien. På mange lokaliteter vokser Engletrompeterne i et klima, som ikke adskiller sig meget fra vores, dog udsættes de ikke samme lave frostgrader, som vi kender herhjemme.

Naturhybrider

Ud over de seks vildarter, så findes der også en lang række naturhybrider. Disse opstår ved krydsbestøvning med hjælp fra natsværmere eller kolibrier på steder, hvor to forskellige artspopulationer overlapper hinanden.

En kendt naturhybrid er Brugmansia x candida, der er en krydsning mellem den hårdføre og svagt blomstrende Brugmansia aurea og den varmekrævende og utrligt rigtblomstrende Brugmansia versicolor.

Brugmansia x candida synes at rumme de bedste egenskaber fra begge forældrearter. Planten kan blomstre selv ved relativt lave temperaturer og blomstringen er ofte mere overdådig, end hos B. Versicolor. Brugmansia x candida er derfor i særlig grad yndet som en kulturplante i vore haver. To naturhybrider er blevet navngivet i botanikken:

·        Brugmansia x candida (Brugmansia aurea x Brugmansia versicolor)

·        Brugmansia x flava (Brugmansia arborea x Brugmansia sanguinea)

Mens vildarternes udbredelsesområde især findes i bjergområderne langs Sydamerikas vestkyst fra Colombia til nordlige Chile, så finder man i dag også indførte eksemplarer af Engletrompeten så højt mod nord som I Mexiko og det sydlige grænseområde menes at være det sydlige Chile. På Pureto Rico og Hawaii vokser Engletrompeten også nær landsbyer og i bjergene. B. Suaveolens, som ellers kun er vildtvoksende omkring de østligtegne på grænsen mellem Peru og Brasillien, den finder man også naturaliseret helt ude ved Brazilliens østkyst.

Kulturhybrider

En kulturhybrid er en engletrompet, som opstår når vi mennesker foretager en krydsning mellem to Engletrompeter og udvælger de frøplanter, der bærer de bedste egenskaber. Denne gruppe af Engletrompeter kan inddeles på forskellige måder. Nogle sortere dem i alfabetisk orden efter deres kultivar navn, mens en mere seriøs inddeling sortere dem efter de botaniske grupperinger, som artshybrider og multihybrider.

En artshybrid vil altid være en krydsning mellem to forskellige individder, som tilhører den samme art, så som Brugmansia aurea x Brugmansia aurea.

En lignende gruppe består af blandingshybrider svarende til Brugmansia.x  candida og Brugmansia x flava. En ren blandingshybrid kræver, at krydsningen kun rummer gener fra to forskellige arter, som for eksempel Brugmansia aurea og Brugmansia versicolor.

Er der tale om krydsninger, hvor der indgår mere end tre vildarter, så kaldes de multihybrider. Et eksempel kan være Brugmansia x ’Charles Grimaldi’, der har mange forskellige arter i sin baggrund. En dansk multihybrid er ’Amorin’, der i sin baggrund både har Brugmansia aurea, Brugmansia suaveolens og Brugmansia versicolor.

Selv om Engletrompeten indenfor deres store udbredelsesområde er udsat for meget forskelligartede klimapåvirkninger, så hindre det dog på ingen måde planten i at trives og blomstre i det danske klima.

Engletrompetens opbygning

Som Engletrompet entusiast er man forståeligt nok mest optaget af de mange store og smukke blomster. Netop derfor er det praktisk at vide noget om Engletrompetens opbygning, der er noget særegen. En forståelse, som forklarer, hvorfor engletrompeten sommetider står uden blomster i hele sommerperioden og først begynder at danne knopper lige før den skal tages ind.

I sin udvikling fra frø til blomstrende plante gennemgår Engletrompeten to vidt forskellige udviklingsfaser. Disse faser foregår altid i den samme rækkefølge. Den første fase kan kaldes for vækstfasen og den anden fase for blomstringsfasen. Det er en ubøjelig regel, at frøplanter af varme engletrompeter altid må tilbagelægge vækstfasen, før de er i stand til at blomstre.

Vækstfasen begynder med frøets spiring og afsluttes med at den lige stamme deler sig i to grene. Vi kalder dette et Y.
Nogle engletrompeter bliver mere end 3 meter høje, før denne Y-deling finder sted, mens andre deler sig i en højde af 80 cm. Delingen af hovedstammen i to grene markere overgangen til blomstringsfasen. Har en Engletrompet først udviklet sig så langt, så vil den herefter, såfremt at klimaet tillader det, altid befinde sig i blomstringsfasen.

I bunden af det første Y sidder den første knop. Det betyder, at alle grene, som befinder sig over den første gaffel altid vil være knopdannende, mens stammen, som befinder sig under denne aldrig vil danne blomster. Stammen kan sætte nye grene, som så også skal igennem vækstfase. Læs mere om Vækstfasen i artiklen Vækstfase – Hvordan ser man den?

Der har tit været spørgsmål fremme om man ikke selv kan gøre noget, for at få engletrompeten til at komme tidligere i blomst, men her er svaret nej, man kan ikke få en Engletrompet tidligere i blomst af kunstig vej.

En engletrompet, som danner sine blomstergrene i 1 meters højde og derefter skæres ned til ½ meter, vil altid være nødt til at vokse den manglende ½ meter, før blomstergrenene dannes påny. Værre er det, når blomstergrenene først dannes i 2 meters højde og planten skæres helt ned om efteråret. Den følgende sæson må denne plante bruge det meste af sommeren på at vokse de fornødne 2 meter, før blomsterknopperne kan dannes.

Dette er den simple forklaring på den blomsterløse Engletrompet. Den er simpelthen blevet skåret meget hårdt tilbage og tilbringer næsten hele udendørssæsonen i vækstfasen. En måde at opnå tidlig blomstring på er aldrig at beskære sin Engletrompet under den første gaffel. En anden måde er at rodslå en stikling fra en blomstergren da denne altid vil være knopdannende. (Se: Beskæring og Stiklinge formering). På den måde er det muligt allerede at have blomster i maj-juni og hele resten af sæsonen.

Der er en eneste mulighed for at få en lavere plante, og det er air layering

Video der viser air layering


Videoen har ingen lyd
Scroll til toppen