Hvad betyder de små hvide prikker på engletrompeten?

I denne artikel lærer du mere om din engletrompet, og hvordan den udvikler sig.

Callus på engletrompeter

Har du lagt mærke til, at der er små prikker på stammen af din engletrompet?

Det er en af de særlige ting der er ved varme engletrompeter. Man kan se deres anlæg for rødder, grene og blade.

Hver eneste lille hvide/grønlige prik er anlæg for at vokse videre. Vi ser det allernemmest, når vi sætter en stikling i vand. Den begynder at vokse stille og roligt fra prikkerne, og udvikler rødder.

Stikling med tydelige prikker som er callus

Hvad er callus?

Callus på en hvilken som helst plante refererer til en fortykkelse af væv, der dannes som respons på beskadigelse eller sår på planten. Callus er et uorganiseret væv, der dannes af udifferentierede celler, hvilket betyder, at de endnu ikke har udviklet sig til at udføre specifikke funktioner i planten.

Callus væv kan dannes på forskellige steder på planten, herunder stængler, blade og rødder. Det dannes normalt som et forsøg på at reparere beskadigede områder og genoprette plantens sundhed. Callus kan også dannes som en del af en planteavls teknik, hvorved små vævsstykker, såsom stængel- eller bladskiver, dyrkes under sterile betingelser for at producere nye planter.

Callus kan se ud som en ujævn, hvid eller grålig masse, og det kan være forskelligt i størrelse og form afhængigt af plantens art og typen af skade. Det kan være nyttigt for forskere og landmænd at udnytte plantens evne til at danne callus til at producere nye planter eller udføre genetisk manipulation.

Scroll to Top