Salmiak til Engletrompet – guide til gødning

Nogle af de oftest stillede spørgsmål er:

Hvorfor bruge salmiakspiritus til engletrompeter, og hvor meget salmiakspiritus skal jeg give mine engletrompeter?

I dette indlæg vil jeg gerne gennemgå alt hvad vi behøver at vide, for at kunne benytte denne billige form for supplement til engletrompeternes trivsel.

Hvad er salmiakspiritus?

Salmiakspiritus er en klar væske, som har en meget distinkt lugt. Mange danskere er glade for stærk lakrids og forbinder derfor denne lugt med salmiaklakrids.

Egentlig er det mere retvisende at skrive ammoniakvand, da der er tale om ammoniak opløst i vand. Den kemiske betegnelse for indholdet i de flasker vi køber er: NH3(aq). Ammoniak består altså af kvælstof- og brintatomer.


Salmiak er amoniumklorid. Det er faktisk ikke det der er i flaskerne og der er da heller ikke noget spiritus i. Men nu kalder vi historisk produktet for salmiakspiritus, så det vil jeg også fortsætte med her.

Vær opmærksom på ikke at indkøbe ammoniumklorid eller salmiaksalt. Det sælges ofte i pulverform og bruges fx til fremstilling af lakrids.

Kilde

Hvorfor kan vi bruge salmiak som gødning?

Det er det store indhold af kvælstof (N) som gør salmiakspiritus anvendeligt som gødning. Du har sikkert hørt om NPK gødning, som er angivet ved forskellige forholdstal. Det er dyrt at købt NPK med et højt indhold af N, og dette er hovedårsagen til at benytte salmiakspiritus. Vi kan simpelthen købe en billig blomstergødning eller drivhusgødning, og så supplere med N fra salmiakken. Du SKAL altså ikke nødvendigvis købe salmiakspiritus hvis du dyrker engletrompeter, men det er en god og billig løsning på gødning til de grådige planter.

Farerne ved at håndtere salmiakspiritus

I følge giftlinjen på Bispebjerg Hospital er der følgende forholdsregler og farer ved salmiakspiritus:

Risiko: Opløsninger af ammoniak kan være ætsende. Ammoniakdampe og kloraminer er kraftigt irriterende for øjne og slimhinder. Indholdet af ammoniak i universalrengøringsmidler er almindeligvis lavt.

Forholdsregler: Ved indtagelse: Giv omgående et glas væske i små slurke. Fremkald ikke opkastning. Ring straks til Giftlinjen på 82 12 12 12.Ved indånding: Frisk luft. Ved hudkontakt: Skyl straks med rigeligt vand, ved svie og smerte skylles til symptomfrihed.Ved stænk i øjet: Skyl straks med en blød vandstråle (fra et rent drikkeglas eller lign.) i mindst 15 minutter. Husk at skylle øjet under transporten, hvis du skal ses af læge. I alle situationer: Ved symptomer ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 eller lægevagten.  

Opbevaring: Opbevares uden for børns rækkevidde.

Se mere på dette link hvorfra ovenstående kommer.

Personligt kan jeg bare sige, lad være med at stikke næsen helt ned til flasken. Det dufter dejligt, men man kan næsten miste bevidstheden! Jeg har det selvfølgelig fra en “ven” …

Hvilken slags salmiakspiritus skal jeg købe?

Der findes normalt to slags salmiakspiritus i fx supermarkeder og byggemarkeder:

Den ene er den gammelkendte tredobbelte salmiakspiritus, som også nogle gange kaldes 25%.

Den anden er Salmiakspiritus 8% som efterhånden er blevet den der sælges i supermarkeder.

Du kan bruge begge typer, men doseringen er forskellig afhængig af hvilken du køber.

Dosering af salmiakspiritus – Guide til gødning

Personligt vil jeg ikke give kolde engletrompeter salmiakspiritus, men jeg ved at flere gør det med god virkning.

Har du ikke allerede læst indlægget om forskellen på varme og kolde engletrompeter, så bør du tage et kig på dette link

Hvornår skal vi gøde med salmiakspiritus?

Først og fremmest er du nødt til at vide, at varme engletrompeter har forskellige faser. De blomstrer ofte meget voldsomt, med en masse blomster samtidigt, men imellem blomstringerne er der nogle hvileperioder. Det er i hvileperioderne at der skal gives ekstra kvælstof, da dette vil fremme udviklingen af blade og nye knopper.
Kvælstoffet gør ikke noget godt for selve blomsterne, og man bør derfor undgå salmiakspiritus under blomstringsfaser.

Inden engletrompeter når frem til at blomstre, skal stiklinger (taget over Y på moderplanten) og frøplanter igennem en vækstfase. I denne fase kan planterne rigtig godt bruge den ekstra kvælstoftilførsel, så her må du meget gerne give salmiakspiritus.

Gødning med salmiakspiritus

Det er lidt vanskeligt at give den helt præcise dosis, da der er forskel på planterne og nogle sorter er mere sarte end andre.
Men der er andre faktorer som også spiller ind.
Til eksempel:

  • Plantens størrelse
  • Temperatur
  • Soleksponering
  • Luftfugtighed/regnmængde
  • Jordens næringsindhold

Engletrompeter lever af en blanding mellem sol, vand og næring ligesom alle andre planter. Er der fx meget varmt uden tilsvarende mængder lys, så sker omsætningen af næring ikke optimalt og planterne mistrives og bliver fx angrebet af spindemider. Det samme sker, hvis det pludselig sætter ind med meget regn, som giver behov for ekstra næring (pga. udvaskning), selvom planterne stort set ikke gror. Det er altså hele tiden en balancegang, som du må finde for din egen plante. Det kræver lidt forsøg og giver dig et rigtig godt grundlag for at blive dygtigere.

Vent med at begynde at gøde, til planterne er ude i lune temperaturer og i gang med vækst. De skal endelig ikke gødes om vinteren. Vokser dine planter i fx en udestue eller drivhus om foråret, kan du godt starte på at gøde tidligere, når planten er kommet godt i gang med at sætte blade.

Stiklinger bør slet ikke gødes, før de er 25-50 cm og er pottet om mindst en gang. Der er alt for stor risiko for at de rådner, hvis du starter for tidligt.

Dosisforslag 25% salmiakspiritus

1 hættefuld (svarer ca. til en halv spiseskefuld) pr 10 L vand, en gang om ugen i sommertemperaturer med megen sol.

Som du måske har opdaget, så kan store planter godt komme op og skulle have 20-50 L vand om dagen.

Dosisforslag 8% salmiakspiritus

Som tommelfingerregel kan du bruge tre gange så meget 8% salmiakspiritus end 25%.

Du skal altså bruge 3 hættefulde til 10 L vand.

Prisen på salmiakspiritus

Der er meget store prisforskelle afhængig af hvor man køber sine produkter. Hos byggemarkeder kan man ofte få 2,5 L 25% salmiakspiritus til omkring 30 kroner. En halv liter 8% koster snildt omkring 20, så literpris er altså 12 kroner mod 40.

Det samme produkt, fx Borus 2,5 L 25% kan også koste så forskelligt som kr 29,90 mod 69,95 (det er billigst at købe online og dyrest i Bauhaus).

Vi bruger dog ikke de store mængder, så det er nok ikke noget der vælter et husholdningsbudget, uanset hvilken du måtte vælge og om du får købt den lidt dyrt.

Scroll to Top